గమనిక : 2018 జూన్ 26 రాత్రి నుంచి అక్టోబర్ 25 వరకు 121 రోజులు కుజగ్రహం వక్రంతో సంచారం చేయనున్నది. కనుక కుజ దోషం అనేది లేకున్ననూ, ఉన్నదని భయపడేవారు, ఋణ శత్రు శరీర పీడల నుంచి ఉపశమనానికి ప్రత్యేక అరుదైన విశేష రోజులలో కుజ గ్రహ దోష నివారణకు అద్భుత పరిహారములను ప్రణతి టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీక్షించండి.- శ్రీనివాస గార్గేయ

Friday, June 26, 2009

పునర్జన్మలపై పరిశోధనలు ఏమంటున్నాయి?ఇది ఈ రోజు సాక్షి దినపత్రికలోని వార్తా కధనం. హేతువాద సంఘాలు ఏమంటారో వేచి చూద్దాం.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.