గమనిక : 2018 జూన్ 26 రాత్రి నుంచి అక్టోబర్ 25 వరకు 121 రోజులు కుజగ్రహం వక్రంతో సంచారం చేయనున్నది. కనుక కుజ దోషం అనేది లేకున్ననూ, ఉన్నదని భయపడేవారు, ఋణ శత్రు శరీర పీడల నుంచి ఉపశమనానికి ప్రత్యేక అరుదైన విశేష రోజులలో కుజ గ్రహ దోష నివారణకు అద్భుత పరిహారములను ప్రణతి టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీక్షించండి.- శ్రీనివాస గార్గేయ

Wednesday, June 24, 2009

వరుసగా 3 గ్రహణాలు రావటం మహా ప్రళయానికి కారణమా?

2 చంద్ర గ్రహణముల మధ్య ఓ సూర్యగ్రహణము లేదా 2 సూర్య గ్రహణముల మధ్య ఓ చంద్ర గ్రహణము వరుసగా రావటం అరుదైన విషయం కాదు. తరచుగా వస్తుంటాయి ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవటంచే........ నిన్న - ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తెలుగు టి.వి. ఛానళ్ళు ఊకదంపుడుగా ప్రసారం చేయటానికి వెనుక వున్న విషయం ఏమిటంటే... ఓ అవగాహన లేని వ్యక్తి ప్రపంచ ప్రళయాన్ని గురించి పుస్తకం రాయటం.

2 చంద్ర గ్రహణముల మధ్య ఓ సూర్యగ్రహణము లేదా 2 సూర్య గ్రహణముల మధ్య ఓ చంద్ర గ్రహణము వరుసగా రావటం అరుదైన విషయం కాదు. తరచుగా వస్తుంటాయి ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవటంచే........ నిన్న - ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తెలుగు టి.వి. ఛానళ్ళు ఊకదంపుడుగా ప్రసారం చేయటానికి వెనుక వున్న విషయం ఏమిటంటే... ఓ అవగాహన లేని వ్యక్తి ప్రపంచ ప్రళయాన్ని గురించి పుస్తకం రాయటం.

అసలు ఈ ప్రళయం నిజమేనా?....అనే విషయంపై ఒక జ్యోతిష్య పండితుడిగా మీకు ఎన్నో విషయాలు చెప్పాల్సి వుంది. వరుసగా మూడు గ్రహణాలు రావటం అరుదు కానేకాదు. తరచుగా వస్తుంటాయి. రెండు సూర్య గ్రహణాల మధ్య ఓ చంద్ర గ్రహణము, రెండు చంద్ర గ్రహణాల మధ్య ఓ సూర్య గ్రహణము లాంటివి ఒక శతాబ్దానికి దాదాపు 28 వరకు వస్తుంటాయి. గత 60 సంవత్సరాల నుంచి చూసినచో ఇప్పటి వరకు 15 సార్లు వరుస గ్రహణాలు వచ్చాయి.

1951 ఆగష్టు 17 చంద్ర......... సెప్టెంబర్ 01 సూర్య........సెప్టెంబర్ 15 చంద్ర గ్రహణములు
1953 జూలై 11 సూర్య...........జూలై 26 చంద్ర...............ఆగష్టు 09 సూర్య గ్రహణములు
1958 ఏప్రిల్ 04 చంద్ర...........ఏప్రిల్ 19 సూర్య............ మే 03చంద్ర గ్రహణములు
1962జూలై 17 చంద్ర............ జూలై 31 సూర్య...............ఆగష్టు 15 చంద్ర గ్రహణములు
1964 జూన్ 10 సూర్య...........జూన్ 25 చంద్ర.................జూలై 09 సూర్య గ్రహణములు
1969 ఆగష్టు 27 చంద్ర..........సెప్టెంబర్ 11 సూర్య.........సెప్టెంబర్ 25 చంద్ర గ్రహణములు
1971జూలై 22 సూర్య........... ఆగష్టు 06 చంద్ర.............ఆగష్టు 21 సూర్య గ్రహణములు
1973 జూన్ 15 చంద్ర.............జూన్ 30 సూర్య..............జూలై 15 చంద్ర గ్రహణములు
1980జూలై 27 చంద్ర.............ఆగష్టు10సూర్య.............ఆగష్టు 26 చంద్ర గ్రహణములు

ఈ ప్రకారంగా వరుస గ్రహణాలు ఇంకా ఇంకా వచ్చాయి. పై వాటిలో సంపూర్ణ గ్రహణాలు, పాక్షిక గ్రహణాలు, ప్రచ్చాయ గ్రహణాలు కలిసి వున్నాయి. 36 సంవత్సరాల క్రితం 1973 లో జూన్ 30వ తేదీ సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం వచ్చి ముందు వెనకాలలో చంద్ర గ్రహణాలు వచ్చినట్టు ఈ 2009 లో కూడా జూలై 22 న సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణము ముందు వెనకాలలో చంద్ర గ్రహణాలు రాబోతున్నాయి.

అవగాహనలేని పండితుడు చెప్పిన విధంగా వరుస గ్రహణాలు వస్తే ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుంది కదా! మరి ఒక శతాబ్దానికి 28 సార్లు వరుస గ్రహణాలు వస్తే, అన్నిసార్లు ప్రపంచ యుద్ధాలు వచ్చాయా? ఏ మాత్రం అవగాహన లేని వారు ఏదో చెప్పినంత మాత్రాన....దానిని మీడియా వారు పెద్దది చేసి చూపిస్తే..... మనో దౌర్భల్యం కల వారు చూస్తే వారి గతి ఏమవుతుంది. విజ్ఞులు ఆలోచించాలి. అవగాహన లేని వారి వలన జ్యోతిశాశ్ర్తమే అవహేలనకు గురై, హేతువాదుల దృష్టి లో మాయని మచ్చతో బ్రష్టుపట్టి పోతున్నది శాస్త్రం.

ఇంతకీ అసలు విషయానికి వద్దాం...... సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం జరుగుతున్నదా? నిజమే జరుగుతుంది. వరుసగా మూడు గ్రహణాలు వస్తున్నాయా? వస్తున్నాయి. అయితే ఏమిటి? ఎవరికి సమస్య? అనే కోణం లోనే ఆలోచించాలి. వరుస మూడు గ్రహణాలు రావటం వలన ప్రమాదమేమి లేదు. ముప్పు అంతకంటే లేదు కేవలం మకర మాలికా యోగ దేశారిష్టం తో సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం కలసి రావటం 400 సంవత్సరాల తరువాత వస్తున్నది. దీని వలన ప్రపంచానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదు........ ఇది కేవలం దేశారిష్టమే. దేశం నిత్యం అరిష్టాలతోనే సాగుతున్నది. ఒకవైపు ఉగ్రవాద మరోవైపు ఏర్పాటువాదం. వీరి దుష్కార్యాలు మరికొంత పెరగటానికి అవకాశం ప్రస్తుతం వుంటుంది. కొన్ని చోట్ల భూకంపాలు రాగల సూచన వుంది అంతేతప్ప మహా ప్రళయాలు కాదు . లుంబినీ పార్క్, గోకుల్ చాట్ లాంటి చోట్ల జరిగిన బాంబ్ దాడులలో అమాయకులు బలైపోతున్నారు. ఇలాంటి దుష్కార్యాలు అంతం కావాలి. దానికి ప్రభుత్వాలు నడుం కట్టాలి. వ్యక్తుల వలన తీరే పని కాదు.

కనుక ఇలాంటి దేశారిష్ట యోగాల వలన మనకు మనం పరిహారాల ద్వారా రక్షించుకొనాలి. గనుక పాఠకులకు తెలియచేయినదేమనగా వరుసగా ముప్పై రోజులలో వచ్చే మూడు గ్రహణాల వలన ప్రపంచం తలక్రిందులు కాదు. యుద్ధాలు రానే రావు. ప్రళయాలు అంతకంటే రావు. మనో దౌర్భల్యం తో ఆలోచించి, ఆరోగ్యం పాడుచేసుకొని భాదపడేదాని కన్నా సత్యాన్ని గ్రహించి భగవంతుడిని ధ్యానిస్తే తప్పక శుభకర ఫలితాలు కలుగుతాయి. నేను చెప్పే ఈ నిజాన్ని నమ్మి మీ స్నేహితులకి తెలియచేప్పండి. అవగాహన లేని ఆకతాయిలు చెప్పే అసత్యాలను త్రిప్పి కొట్టండి............. శ్రీనివాస గార్గేయ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.