7 ఆగష్టు 2017 శ్రావణపూర్ణిమ సోమవారం నాడు పాక్షిక చంద్రగ్రహణ సందర్భంగా నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణ మాత్రం ఉండదు. కానీ యధావిధిగా రక్షా బంధన కార్యక్రమములు నిరభ్యంతరంగా ఆచరించవచ్చును. శాస్త్రీయంగా పంచాంగగణిత రీత్యా రక్షాబంధనమునకు శుభసమయము మధ్యాహ్నము 11గంటల 4నిముషాల నుంచి సాయంత్రం 4గంటల 1నిముషం వరకు ఉన్నది. అయితే ఉదయకాలంలో రక్షాబంధనాలు చేయువారలకు అది నిషిద్ధ సమయమేమి కాదు. శాస్త్రీయతను కోరుకునేవారు పై సమయాన్ని స్వీకరించండి. - శ్రీనివాస గార్గేయ

Sunday, June 14, 2009

వివిధ ప్రాంతాలలో సూర్యగ్రహణ సమయములు

భారతదేశములోని ముఖ్య పట్టణాలకు సూర్యగ్రహణ సమయాలు భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ క్రింది విధముగా వుండును. పువ్వు గుర్తు (*) వున్న ప్రాంతాలలో గ్రహణము సంపూర్ణముగా కనపడును.
అక్షరములు పెద్దవిగా కనబడుటకు ఇమేజ్ పై క్లిక్ చేయండి


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.