12 అక్టోబర్ 2017 గురువారం ఉదయం 7గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు యోగి శాటిలైట్ టెలివిజన్ లో గార్గేయం కార్యక్రమంలో 'అష్టభుజి' అనే జ్యోతిష ఆధ్యాత్మిక ధారావాహికలు అందించనున్నాను.ఇందులో భాగంగా రేపే మొదటిభాగం ప్రసారం కాబోతున్నది....శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలోని అతిరహస్య నామాలతోనే ఈ 'అష్టభుజి' కార్యక్రమం ఉంటుంది. కనుక అందరూ వీక్షించవలసినది.- దైవజ్ఞ శ్రీనివాస గార్గేయ

Thursday, June 18, 2009

మకర మాలికా యోగము - నవరత్నాల ధారణపై ప్రభావాలు, పరిహారాలు

15 జూన్ 2009 నుంచి ప్రారంభమైన మకర మాలికా యోగ దుష్ఫలితాలు, రాహు శనుల షష్టష్టక స్థితి ముగిసేవరకు ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావము చూపుతాయి. మకర రాశిలో రాహువు, కుంభ రాశిలో గురువు, మీనంలో చంద్రుడు, మేషంలో కుజ శుక్రులు, వృషభంలో బుధుడు, మిధునంలో రవి, కర్కాటకంలో కేతువు, సింహంలో శనిగ్రహం మాలికా యోగంగా సంచారములున్నవి.

పన్నెండు రాశులలో జన్మించిన జాతకులు ఈ మకర మాలికా యోగ ఫలితాల నుంచి పరిహారం పొందడానికి చాల సుళువుగా పాటించదగిన జాగ్రత్తలున్నవి. ఈ క్రింద తెల్పిన జాగ్రత్తలు తీసుకోనినచో మాలికా యోగ దుష్ఫలితాలు లేకుండా కొంత శుభకర ఫలితాలను అనుభవించెదరు.

మేష వృశ్చిక రాశులు : ఈ రాశుల జాతకులు రాహు శనుల షష్టష్టకము. ముగిసేవరకు అనగా ఇప్పటి నుంచి 09.09.2009 వరకు వచ్చే అన్ని మంగళ వారాలలో అనగా జూన్ 23 - 30, జూలై 7 - 14 - 21 - 28, ఆగష్ట 4 - 11 - 18 - 25, సెప్టెంబర్ 1 - 8 తేదీలలో ఎరుపురంగు గానీ, తెలుపు రంగు గానీ దుస్తులను ధరించవద్దు. అలాగే ఆయా మంగళవారాలలో కుజ శుక్ర రత్నాలైన పగడము గానీ, వజ్రము గానీ ధరించకుండా వుండండి. నవరత్న ఉంగరాన్ని ఈ రాశి జాతకులు పైన తెల్పిన తేదీలలో ధరించవద్దు.

వృషభ తులా రాశులు : ఈ రాశుల జాతకులు 9 సెప్టెంబర్ వరకు వచ్చే అన్ని శుక్రవారాలలో అనగా జూన్ 26, జూలై 3 - 10 - 17 - 24 - 31, ఆగష్టు 7 - 14 - 21 - 28, సెప్టెంబర్ 4 తేదీలలో ఆకుపచ్చరంగు దుస్తులను ధరించవద్దు. అలాగే బుధ రత్నమైన మరకతమును, నవరత్న ఉంగరాన్ని పై రాశులవారు శుక్రవారాలలో ధరించవద్దు.

మిధున కన్య రాశులు : ఈ రాశుల జాతకులు 9 సెప్టెంబర్ వరకు వచ్చే అన్ని బుధవారాలలో అనగా జూన్ 24, జూలై 8 - 15 - 22 - 29, ఆగష్టు 5 - 12 - 19 - 26, సెప్టెంబర్ 2 - 9, తేదీలలో ఎరుపురంగు దుస్తులను ధరించవద్దు. అలాగే సూర్య రత్నమైన కెంపును, నవరత్న ముద్రికను కూడా పై రాశులవారు బుధవారాలలో ధరించవద్దు.

కర్కాటక రాశి : ఈ రాశి జాతకులు 2009 సెప్టెంబర్ 9 వరకు వచ్చే అన్నీసోమవారాల్లో చిత్రాతి చిత్రమైన రంగులు కల ( కలగూరగంప ) దుస్తులను ధరించవద్దు. కేతు రత్నమైన వైడూర్యమును గానీ, నవరత్న ముద్రికను కూడా సోమవారాల్లో అనగా జూన్ 22 - 29, జూలై 6 - 13 - 20 - 27,ఆగష్టు 3 - 10 - 17 - 24 - 31, సెప్టెంబర్ 7 తేదీలలో ధరించకండి.

సింహ రాశి : ఈ రాశి జాతకులు సెప్టెంబర్ 9 వరకు వచ్చే అన్నీ ఆదివారాలలో నీలం రంగు దుస్తులను గానీ, శని రత్నమైన నీలమును గానీ, నవరత్న ముద్రికను కూడా దరించవద్దు. జూన్ 21 - 28, జూలై 5 - 12 - 19 - 26, ఆగష్టు 2 - 9 - 16 - 23 - 30, సెప్టెంబర్ 6 సింహ రాశి వారు ధరించకూడని తేదీలు.

మకర రాశి : మకర మాలికా యోగం జరుగుచున్న తరుణంలో మకర రాశిలో రాహువున్న కారణంగా రాహు శనుల షష్టష్టకము ముగియు వరకు అన్నీ శనివారాలలో అనగా జూన్ 20 - 27 , జూలై 4 - 11 - 18 - 25, ఆగష్టు 1 - 8 - 15 - 22 - 29 , సెప్టెంబర్ 5 తేదీలలో మకర రాశి జాతకులు బూడిదరంగు వస్త్రాలు గానీ, గోమేధిక రత్నాన్ని గానీ ధరించవద్దు. అలాగే నవరత్న ముద్రికను మకరం వారు శనివారం ధారణ చేయకండి.

కుంభ రాశి : మకర మాలికా యోగంలో కుంభ గురువున్న కారణంగా, 9 సెప్టెంబర్ వచ్చే అన్నీ శనివారాలలో బంగారు రంగు దుస్తులకు దూరంగా వుండండి. గురు రత్నమైన కనకపుష్యరాగాన్ని గానీ, నవరత్న ముద్రికను గానీ కుంభ రాశి వారు శనివారాలలో అనగా జూన్ 20 - 27 , జూలై 4 - 11 - 18 - 25, ఆగష్టు 1 - 8 - 15 - 22 - 29, సెప్టెంబర్ 5 తేదీలలో ధరించవద్దు.

ధనూ మీనా రాశులు : ఈ రాశుల జాతకులు 09.09.2009 వరకు వచ్చే అన్నీ గురువారాలలో తెలుపురంగు దుస్తులను గానీ చంద్ర రత్నమైన ముత్యమును గానీ, నవరత్న ముద్రికను గానీ ధరించవద్దు. జూన్ 18 - 25, జూలై 2 - 9 - 16 - 23 - 30, ఆగష్టు 6 - 13 - 20 - 27,సెప్టెంబర్ 3 తేదీలలో ధరించవద్దు.

పైన తెల్పిన ప్రకారంగా పన్నెండు రాశుల వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోన్నచో నవగ్రహముల ప్రభావము మాలికా యోగ కారణంగా జాతకులపై వుండదు. ఈ పోస్టింగ్ ని మీ ప్రియ మిత్రుడికి ఈ-మెయిల్ పంపి మకర మాలికా యోగ దుష్ఫలితాలను అరికట్టడానికి ప్రయత్నించండి ......... శ్రీనివాస గార్గేయ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.