శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Sunday, September 30, 2012

వివాహాలలో అనుకూల ప్రతికూల నక్షత్రాలు

మీ సంతానంలోని యువతీ యువకులకు వివాహం చేయాలంటే... ముందుగా గమనించాల్సింది సరియైనటువంటి పొంతన గల నక్షత్రాలను ఎంచుకోవటం. ఈ ఎంచుకునే సందర్భంలో క్షేమ తారాబలంతో ఉన్న నక్షత్రాలను వదిలివేయాలి. ఎందుకంటే రెండవ వైపు నుంచి లెక్కిస్తే నైధన అనే ప్రమాదకర తారాబలం వస్తుంది. కనుక వదిలివేయాలి.  అలాగే తారాబలంతో ఉన్న మరికొన్ని నక్షత్రాలు 'షష్ట అష్టకములు'గా ఉండును. (వ్యతిరేకములు) ఈ పరంపరలో అశ్విని నక్షత్రం నుంచి రేవతి నక్షత్రం వరకు వివాహ పొంతనలకు ఏయే నక్షత్రాలు అనుకూలమో, ఏవి ప్రతికూలమో తెలుసుకోవాలంటే దిగువ వీడియోని క్లిక్ చేయండి. ఈ రోజు నుంచి 27  నక్షత్రాలు వారికి వివాహాలలో అనుకూల, ప్రతికూల నక్షత్రాలు తెలియచేస్తాను. అక్టోబర్ మధ్య నుంచి చక్కని పరిష్కార మార్గాలను మీ మీ సమస్యలకు తెలియచేయగలను. ఈ లోపల మీ బంధుమిత్రాదులందరికి భక్తిమాల. టీవీ వివరాలను తెలియచేయగలరని ఆశిస్తున్నాం. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.