శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Saturday, September 29, 2012

సెప్టెంబర్ 28 భక్తిమాల టీవీలో - కుజదోష వివరాలు, పరిహారాలు

కుజదోషమనేది చాలా సమస్యలతో కూడి ఉంటుందని, దంపతులలో ఒకరికి కుజదోషముంటే... దాని ప్రభావం మరొకరికి ఉంటుందనే మాట మనం వింటుంటాం. ఇది వాస్తవమేనా అని ప్రశ్నించేవారు ఎంతోమంది ఉంటారు. అసలు కుజదోషం ఏ సమయంలో ప్రభావం చూపుతుంది ? ఏ నక్షత్ర జాతకులకు ప్రభావం చూపదు ? అసలు కుజదోషం ప్రభావం నూటికి నూరు భాగాలు ఉంటుందా ? అనే విషయాలు తెలుసుకోవటానికి, ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ... ఇంకా.. ఇంకా భయపడుతూ ఉండే వారందరికీ అనుసరించాల్సిన ఒక పరిహారం తెలియచేస్తున్నాను. కనుక ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవటానికి ఈ దిగువ వీడియోను క్లిక్ చేసి వీక్షించండి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.