శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Friday, September 28, 2012

సెప్టెంబర్ 27 భక్తిమాల టీవీలో - ఈ వారంలో కుజ, రాహు కలయిక ఫలితాలు, పరిహారాలు

ఖగోళంలో వృశ్చికరాశిలో కుజుడు మరియు రాహువు అక్టోబర్ 2 వ తేదిన కలవబోతున్నారు. కనుక ఆ కలయిక ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది. అందువలన ఆచరించాల్సిన పరిహారమును ఈ దిగువ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.