శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Monday, October 1, 2012

2012 సెప్టెంబర్ 30 నుంచి అక్టోబర్ 6 వరకు రాశిఫలితాలు

వృశ్చిక రాశిలో కుజుడు, రాహువు కలయిక ఏర్పడినందున ద్వాదశ రాసులపై దాని ప్రభావం, వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నవంబర్ 9 వరకు ఉంటుంది. కాని అధిక జాగ్రత్తలు మాత్రం అక్టోబర్ 1 నుంచి 6 వరకు తీసుకుంటూ ఉండాలి. పన్నెండు రాశులవారు ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ దిగువ వీడియోను చూసి తెలుసుకునేది. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.