12 అక్టోబర్ 2017 గురువారం ఉదయం 7గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు యోగి శాటిలైట్ టెలివిజన్ లో గార్గేయం కార్యక్రమంలో 'అష్టభుజి' అనే జ్యోతిష ఆధ్యాత్మిక ధారావాహికలు అందించనున్నాను.ఇందులో భాగంగా రేపే మొదటిభాగం ప్రసారం కాబోతున్నది....శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలోని అతిరహస్య నామాలతోనే ఈ 'అష్టభుజి' కార్యక్రమం ఉంటుంది. కనుక అందరూ వీక్షించవలసినది.- దైవజ్ఞ శ్రీనివాస గార్గేయ

Sunday, August 12, 2012

ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద వెబ్ ఛానల్ భక్తిమాల

దైవజ్ఞ శ్రీనివాస గార్గేయ సిద్దాంతి గారి సారధ్యంలో... ఓంకార మహాశక్తి పీఠ నిర్వహణలో ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద, ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల సుమమాలే... భక్తిమాల 24 గంటలు నడిచే వెబ్ ఛానల్ ప్రారంభం చేస్తున్నామని తెలియచేయటానికి సంతసిస్తున్నాము. భక్తిమాల టెస్ట్ వీడియో కొరకు www.bhakthimala.tv ని బ్రౌస్ చేయుటకు గాను ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.