శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Sunday, August 12, 2012

ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద వెబ్ ఛానల్ భక్తిమాల

దైవజ్ఞ శ్రీనివాస గార్గేయ సిద్దాంతి గారి సారధ్యంలో... ఓంకార మహాశక్తి పీఠ నిర్వహణలో ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద, ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల సుమమాలే... భక్తిమాల 24 గంటలు నడిచే వెబ్ ఛానల్ ప్రారంభం చేస్తున్నామని తెలియచేయటానికి సంతసిస్తున్నాము. భక్తిమాల టెస్ట్ వీడియో కొరకు www.bhakthimala.tv ని బ్రౌస్ చేయుటకు గాను ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.