7 ఆగష్టు 2017 శ్రావణపూర్ణిమ సోమవారం నాడు పాక్షిక చంద్రగ్రహణ సందర్భంగా నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణ మాత్రం ఉండదు. కానీ యధావిధిగా రక్షా బంధన కార్యక్రమములు నిరభ్యంతరంగా ఆచరించవచ్చును. శాస్త్రీయంగా పంచాంగగణిత రీత్యా రక్షాబంధనమునకు శుభసమయము మధ్యాహ్నము 11గంటల 4నిముషాల నుంచి సాయంత్రం 4గంటల 1నిముషం వరకు ఉన్నది. అయితే ఉదయకాలంలో రక్షాబంధనాలు చేయువారలకు అది నిషిద్ధ సమయమేమి కాదు. శాస్త్రీయతను కోరుకునేవారు పై సమయాన్ని స్వీకరించండి. - శ్రీనివాస గార్గేయ

Sunday, August 12, 2012

ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద వెబ్ ఛానల్ భక్తిమాల

దైవజ్ఞ శ్రీనివాస గార్గేయ సిద్దాంతి గారి సారధ్యంలో... ఓంకార మహాశక్తి పీఠ నిర్వహణలో ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద, ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల సుమమాలే... భక్తిమాల 24 గంటలు నడిచే వెబ్ ఛానల్ ప్రారంభం చేస్తున్నామని తెలియచేయటానికి సంతసిస్తున్నాము. భక్తిమాల టెస్ట్ వీడియో కొరకు www.bhakthimala.tv ని బ్రౌస్ చేయుటకు గాను ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.