శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Sunday, August 12, 2012

ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద వెబ్ ఛానల్ భక్తిమాల

దైవజ్ఞ శ్రీనివాస గార్గేయ సిద్దాంతి గారి సారధ్యంలో... ఓంకార మహాశక్తి పీఠ నిర్వహణలో ప్రపంచ ప్రప్రధమ జ్యోతిర్వేద, ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల సుమమాలే... భక్తిమాల 24 గంటలు నడిచే వెబ్ ఛానల్ ప్రారంభం చేస్తున్నామని తెలియచేయటానికి సంతసిస్తున్నాము. భక్తిమాల టెస్ట్ వీడియో కొరకు www.bhakthimala.tv ని బ్రౌస్ చేయుటకు గాను ఇక్కడ  క్లిక్ చేయండి 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.