శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Monday, August 20, 2012

గ్రహమాల కార్యక్రమం త్వరలో ప్రారంభం.గ్రహభూమి వీక్షక అభిమానులందరికీ శుభవార్త. భక్తిమాల వెబ్ ఛానల్లో పూర్తి స్థాయిలో 24 గంటలు కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కావటానికి కొంత సమయం పట్టినప్పటికీ ఈ లోపలే (కొద్ది రోజులలో మాత్రమే) ఉదయం ఒక గంట పాటు మరియు సాయంత్రం ఒక గంటపాటు జాతక సమస్యలకు పరిష్కారాలను ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం ద్వారా తెలియచేప్పటమే కాక, తెలుసుకొనవలసిన అనేక అంశాలను ప్రసారం చేయటం జరుగును. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకొనగలరని ఆశిస్తాను..... మీ శ్రీనివాస గార్గేయ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.