శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Sunday, March 11, 2012

కలశపూజ తేదీల వివరాలు

  • ఎంతో అభిమానంతో భక్తి విశ్వాసాలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలశపూజలు ఆచరిస్తున్న వారందరికీ కొన్ని కొన్నిసందేహాలు తేదిలలో వస్తుంటాయి. సందేహ నివృత్తి కొరకై వివరంగా ఈ దిగువన ఉదహరిస్తున్నాను. 2012 మార్చ్ నెలలో నాల్గవ తేదిన 1,2,3 కలశ పూజలు ఆచరించుకున్నారు. గతంలో 2 వరకే ఆచరించి మిగిలినది చేయనివారు కూడా మార్చ్ 4 న చేసుకున్నారు.
  • 2012 మార్చ్ 12 వ తేదిన 1,2,3,4 వరుసగా కలశ పూజలు ఆచరించవచ్చును. గతంలో 2 వరకే ఆచరించి మిగిలిన 3 , 4 ఆచరించని వారు మార్చ్ 12  సోమవారం ఉదయం 10 గంటల లోపల చేసుకోవాలి. విదేశాలలో అయితే 11 వ తేది ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల లోపల ఆచరించుకోవాలి.
  • 2012 మార్చ్ 14 బుధవారం కేవలం నాల్గవ కలశపూజ మిగులుగా ఉన్నవారు మాత్రమే భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో మార్చ్ 14 ఉదయం 6  గంటల నుంచి 10 గంటల లోపల ఆచరించుకోవాలి.
  • 2012 ఏప్రిల్ 6 వ తేది శుక్రవారం కేవలం 5 వ కలశపూజ మిగులుగా ఉన్నవారు భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో ఏప్రిల్ 6 ఉదయం 6  గంటల నుంచి 10 గంటల లోపల ఆచరించుకోవాలి.
  • 2012 ఏప్రిల్ 15 ఆదివారం నాడు 6 మరియు 7 కలశపూజలు ఒకేసారిగా భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో ఏప్రిల్ 15 ఉదయం 6  గంటల నుంచి 10 గంటల లోపల ఆచరించుకోవాలి.
  • 2012 మే 5 శనివారం నాడు 8 మరియు 9 కలశపూజలు ఒకేసారిగా భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో మే 5 సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల  లోపల ఆచరించుకోవాలి.
  • 2012 జూన్ 5 మంగళవారం ఒకేసారి తొమ్మిది కలశపూజలు ఆచరించేవారు భారతదేశంలో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఆచరించుకోవాలి. విదేశాలలో జూన్ 5 ఉదయం 10 గంటల లోపల ఆచరించుకోవాలి.
ఒకరి తరఫున మరొకరు కూడా చక్కగా సంకల్ప సహితంగా భక్తి ప్రపత్తులతో విశ్వాసంతో ఆచరించుకోవచ్చు.  దయచేసి ఈ పై తేదీలను తెలియనివారందరికీ తెలియచేయగలరని మనవి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.