శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Monday, July 31, 2017

ఆగష్టు 7 న నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించరాదు

2017 ఆగష్టు 7 సోమవారం శ్రావణ పూర్ణిమ సందర్భంగా రోజున శ్రవణా నక్షత్రంలో పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం జరుగుచున్న కారణంగా వార్షికంగా యజ్ఞోపవీతం ధరించేవారు మరియు ఉపనయనం జరిగిన నూతన వటువులు ఆగష్టు 7 న నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించరాదు. వివరములకు వీడియో చూడండి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.