గమనిక : 2018 జూన్ 26 రాత్రి నుంచి అక్టోబర్ 25 వరకు 121 రోజులు కుజగ్రహం వక్రంతో సంచారం చేయనున్నది. కనుక కుజ దోషం అనేది లేకున్ననూ, ఉన్నదని భయపడేవారు, ఋణ శత్రు శరీర పీడల నుంచి ఉపశమనానికి ప్రత్యేక అరుదైన విశేష రోజులలో కుజ గ్రహ దోష నివారణకు అద్భుత పరిహారములను ప్రణతి టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీక్షించండి.- శ్రీనివాస గార్గేయ

Monday, July 31, 2017

ఆగష్టు 7 న నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించరాదు

2017 ఆగష్టు 7 సోమవారం శ్రావణ పూర్ణిమ సందర్భంగా రోజున శ్రవణా నక్షత్రంలో పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం జరుగుచున్న కారణంగా వార్షికంగా యజ్ఞోపవీతం ధరించేవారు మరియు ఉపనయనం జరిగిన నూతన వటువులు ఆగష్టు 7 న నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించరాదు. వివరములకు వీడియో చూడండి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.