శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Thursday, July 4, 2013

వివాహ సమస్యలకు గోరింట బొట్టుతో పరిహారం ~ Henna Bindi Remedy

భక్తిమాల. టీవిలో ఈ మధ్య కాలంలో వివాహ సమస్యలపై కార్యక్రమాలు ప్రసారమయ్యాయి. ఈ సమస్యలు అనుభవిస్తున్నవారు ఎందరెందరో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా 1977 ఏప్రిల్ 30 రాత్రి 10.30 నుంచి 1983 జూలై 13 రాత్రి 8.40 మధ్యకాలంలో జన్మించిన వారికి వివాహమై, సమస్యలతో ఉంటుంటే... ఉపశాంతి మార్గంగా పరిహారము గోరింట బొట్టుతో ఆచరించవచ్చు. ఈ గోరింట బొట్టును కేవంలం చైత్ర,  వైశాఖ, శ్రావణ, ఆశ్వీజ, కార్తిక, మార్గశిర మాసాలలో, కొన్ని ప్రత్యేక సమయాలలో, ప్రత్యేకతలతో తయారుచేసుకుని ఆచరించాలి. ఈ గోరింట బొట్టును తయారు చేసుకొనటం విధివిధానాన్ని 6 జూలై 2013 న భక్తిమాల. టీవి లో ప్రసారమగును. కనుక వీక్షించండి. పలువురికి తెలియచేయండి.

1977 ఏప్రిల్ 30 రాత్రి 10.30 నిముషాలకు ముందు, మరియు 1983 జూలై 13 రాత్రి 8.40 నిముషాల తదుపరి జన్మించిన జాతకుల వివాహ సమస్యలకు కూడా ఉపశాంతి పరిహారం కూడా త్వరలో ప్రసారమగును.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.