శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Saturday, July 6, 2013

10 జూలై 2013 నుంచి భక్తిమాల.టీవీలో జ్యోతిషప్రసారాలు లైవ్ లో ప్రారంభం ~ Astrological Live programmes in Bhakthimala.tv soon


భక్తిమాల.టీవీ ప్రారంభించి దాదాపు 11 మాసాలు కావచ్చింది. ఎన్నో బాలారిష్టాలను అధిగమిస్తూ ముందుకి తీసుకొని వెళ్తున్నాము. అయితే ఇంతవరకు జ్యోతిష కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో అందించలేకపోయాము. ప్రేక్షకులు ఎంతో ఓర్పుతో ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. 

10 జూలై 2013 బుధవారం నుంచి నిత్యం భక్తిమాల.టీవీలో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా జ్యోతిష కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవునని  తెలియచేయుటకు సంతోషిస్తున్నాం. ఈ మాసం నుంచే ప్రేక్షకులు అడిగే ప్రశ్నలకు జ్యోతిష సమాధానాలు కూడా ఉంటాయని తెలియచేస్తున్నాం. ప్రతిరోజూ ఉదయం 7.30 నుంచి 8.30 వరకు ప్రత్యక్ష ప్రసారాలద్వారా విశేష వివరణలు, మాసవారీ గ్రహ సంచార స్థితిగతులు, ఫలితాలు, జ్యోతిశాస్త్ర సందేహాలకు శాస్త్రీయ జవాబులు, పర్వదినాలపై విశ్లేషణలు, గతంలో చెప్పిన పరిహారాల పై  సందేహ నివృత్తి, రాజయోగ పరిహారాలు, షోడశ చూతపత్ర కదంబ విశ్లేషణలు మొదలైన ఆసక్తికర అంశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో అందించగలం.  ప్రేక్షకులు  ఈ అవకాశాన్నివినియోగించుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను. 

ప్రత్యక్షప్రసారంలో చూడదలుచుకున్నవారు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
bhakthimala.tv

- గార్గేయ సిద్దాంతి 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.