గమనిక : 2018 జూన్ 26 రాత్రి నుంచి అక్టోబర్ 25 వరకు 121 రోజులు కుజగ్రహం వక్రంతో సంచారం చేయనున్నది. కనుక కుజ దోషం అనేది లేకున్ననూ, ఉన్నదని భయపడేవారు, ఋణ శత్రు శరీర పీడల నుంచి ఉపశమనానికి ప్రత్యేక అరుదైన విశేష రోజులలో కుజ గ్రహ దోష నివారణకు అద్భుత పరిహారములను ప్రణతి టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీక్షించండి.- శ్రీనివాస గార్గేయ

Friday, September 8, 2017

గురు గ్రహ గోచార ప్రవేశం - మూర్తి నిర్ణయం విశేషాలు

ఈ 2017 సెప్టెంబర్ 12 ఉదయం 6 గంటల 51 నిముషాలకు గురు గ్రహం తులారాశి ప్రవేశం చేయటంతో గోచారపరంగా ద్వాదశ రాశులకు ఫలితాలు మూర్తి నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ పరంపరలో అనుకూలంగా గోచారంలో ఫలితాలు ఉండి గురు ప్రవేశ సమయ నిర్ణయం ప్రకారం గురు గ్రహ మూర్తి నిర్ణయం లోహ మూర్తి, తామ్రమూర్తిగా ఉన్నప్పుడు అనుకూల ఫలితాలు బదులుగా, వ్యతిరేక ఫలితాలు  ఉంటాయి. అలాగే గోచారంలో వ్యతిరేక ఫలితాలు ఇవ్వవలసిన సందర్భంలో గురువు మూర్తి నిర్ణయం సువర్ణ లేక రజత మూర్తి మూర్తి రూపాలలో ప్రవేశం ఉంటే సంపూర్ణ అనుకూలతలు కలుగుతాయి.

అయితే అనుకూల ఫలితాలు  వచ్చే సందర్భాలలోనూ, ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చే సందర్భాలలోనూ గురు గ్రహ సంచారానికి ఇతర గ్రహాల వేధలు ఉండవచ్చు. ఇలాంటి వేధలు ఉన్న సమయాలలో ఫలితాలు ఆగిపోతాయి. వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే సమయంలో వేధ తగిలితే ఒక విధంగా మంచిదిగానే భావించాలి, ఎందుకంటే వ్యతిరేకతలు ఉండవు కనుక. అదే అనుకూల ఫలితాలు వచ్చే సందర్భంలో వేధ కలిగితే, అనుకూలం ఆగిపోతుందని భావము.

మేష రాశి వారికి సప్తమ స్దాన గురు ప్రవేశం గోచారంలో అనుకూలమై  రజత మూర్తి నిర్ణయం వలన పూర్తి అనుకూలతలు ఉంటాయి. వృషభ రాశి జాతకులకు 6వ స్దాన గోచార ప్రవేశం అశుభమైనప్పటికీ సువర్ణ మూర్తి రూపం కారణంగా మెరుగైన పరిస్థితులు  పొందగలరు. మిధున రాశి వారికి గురువు పంచమ స్దాన  ప్రవేశం అనుకూలంలో ఉన్ననూ, లోహ మూర్తి కారణంగా వ్యతిరేకతలు వచ్చును. కర్కాటక రాశి జాతకులకు చతుర్థ స్దాన ప్రవేశం గోచరంలో వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ సువర్ణ మూర్తి ప్రవేశమైనందున, అంతా సజావుతో సాగిపోతారు.

ఇక సింహరాశి జాతకులకు తృతీయ గురు ప్రవేశం వ్యతిరేకం కావటం దానికి తోడు, తామ్రమూర్తిత్వంతో ప్రవేశం చేయటంతో మరింత వ్యతిరేకతలు పొందగలరు. కన్యా రాశి జాతకులకు గురు ప్రవేశం గోచరంలో ద్వితీయ స్థానం కావటం అనుకూలము. దీనితో పాటు రజత మూర్తి ప్రవేశం కావటం మరింత మేలైన పరిస్థితి అని భావము. తులారాశి లోకి గురు ప్రవేశం వ్యతిరేకంగా ఫలితాలను ఇస్తాడు. దీనికి తోడు లోహమూర్తి ప్రవేశం కావటం మరింత వ్యతిరేకతలకు స్వాగతం పలికినట్లగును. వృశ్చికరాశి వారికి గోచారంలో 12వ స్దాన ప్రవేశం అశుభం, పైగా తామ్ర మూర్తితో ప్రవేశ నిర్ణయం కావటం మరింత వ్యతిరేకంగా ఫలితాలుండునని భావించాలి. ధనుస్సు  రాశి జాతకులకు 11వ స్థాన ప్రవేశం శుభఫలితాలనే ఇవ్వాలి. పైగా మూర్తి రూపం చూస్తే సువర్ణ మూర్తి. ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని ఆశించాలి. మకర రాశి జాతకులకు దశమ స్దాన గురు గోచారం వ్యతిరేకం. మూర్తి రూపం చూస్తే రజత మూర్తి కనుక కొంత అనుకూలాన్ని అందిస్తాడు. కుంభ రాశి జాతకులకు నవమ గురువు మరింత మేలైన ఫలితాలను ఇచ్చే సందర్భంలో లోహ మూర్తిగా పదవిని అలంకరించినందున పూర్తి వ్యతిరేకతలతో గురు సంచారం ఉండును. చివరగా మీన రాశివారికి గురువు అష్టమంలో కష్టాలు తెచ్చే విధంగా సంచారమున్న సందర్భంలో తామ్ర మూర్తి ప్రవేశం మరిన్ని సమస్యలను తెచ్చే విధంగా పరిస్థితులు ఉత్పన్నమవుతాయి.

చదివారు కదా ఇంతవరకు, కానీ నిశ్చింతగా ఉండండి. ఎందుకంటే అనుకూల ఫలితాలు కానీ, ప్రతికూల ఫలితాలు కానీ వచ్చే సమయాలలో ఆటంకాలు పరిచే వేధ గ్రహాల గురించి పైన చెప్పలేదు. కనుక ఆటంకాలు వచ్చే రాశులవారు వేధ ఉంటే బాగుండునేమో  అనుకుంటారు. కారణమేమంటే ఆటంకాలు రావని. అలాగే అనుకూల ఫలితాలు వచ్చే రాశుల వారు కూడా వేధ గ్రహాలు రాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే వారి అనుకూలతలు ఎక్కడ భంగం కలుగుతుందో అనే ఆలోచనతో. కానీ 12 రాశులకు 395 రోజులలో ఎక్కడెక్కడ వేధలు కల్గుచున్నాయో, వాటి వలన అనుకూలతలు ప్రతికూలతలు ఎలా ఉంటున్నాయో, ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పే 12 వీడియోలు ఈ దిగువన ఉన్నాయి. .ఇక మరో రెండు రోజులలో పరిహారాలు చెప్పే మరిన్ని వీడియోలు కూడా అందించబోతున్నాను. వాటిపై కూడా దృష్టి ఉంచటానికి ప్రయత్నించండి. - దైవజ్ఞ శ్రీనివాస గార్గేయ 

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.