శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Saturday, October 24, 2015

ఏక బిందువుపై గురు, శుక్రుల శుభ దర్శనం

సింహరాశిలో గురు ప్రవేశంతో గోదావరి నదికి పుష్కరాలు ప్రారంభమై 79 రోజులపాటు దేవ గురువు బృహస్పతి నిందితుడైనందున శుభకార్య పరంపర ఆగిపోయింది. అత్యంత అరుదుగా సింహరాశిలో ఒకే బిందువుపై శుభగ్రహ దర్శనం కలుగుతున్నది. అట్టి గురు, శుక్రుల శుభ దర్శనాన్ని అక్టోబర్ 26 సోమవారం ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందు 120 నిముషాల ముందు నుంచి వీక్షించవచ్చు. ఇట్టి ఏక బిందు స్థితిలో గురువుతో కలసిన శుక్ర జంట గ్రహ శుభదర్శనమ్ పలు దశాబ్దాల తదుపరి ఆసన్నమగును.

26 అక్టోబర్ సోమవారం ఉదయం తూర్పు దిశలో శుక్రుడు తేజోవంతమైన కాంతి నక్షత్రంతోను, ప్రక్కనే శుభగ్రహమైన గురువు మరో నక్షత్రంగా దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. కనుక గురు గ్రహ కవచాన్ని భక్తి విశ్వాసాలతో 5 పర్యాయములకు తగ్గకుండా పఠించండి. గురు, శుక్రులు జంట గ్రహాలూ కనపడుతున్నందున... గత పోస్టింగ్లోని  శుక్ర కవచాన్ని ఐదు మార్లు, ఈ పోస్టింగ్ లోని గురు కవచాన్ని 5 మార్లు చక్కగా మనఃస్పూర్తితో పఠించండి.

గురు గ్రహ ధ్యానమ్
అభీష్టఫలదం వందే సర్వఙ్ఞం సురపూజితమ్ |
అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిమ్ ||


గురు గ్రహ కవచమ్
బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః |
కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేభీష్టదాయకః || 1 ||

జిహ్వాం పాతు సురాచార్యః నాసం మే వేదపారగః |
ముఖం మే పాతు సర్వఙ్ఞః కంఠం మే దేవతాగురుః || 2 ||

భుజా వంగీరసః పాతు కరౌ పాతు శుభప్రదః |
స్తనౌ మే పాతు వాగీశః కుక్షిం మే శుభలక్షణః || 3 ||

నాభిం దేవగురుః పాతు మధ్యం పాతు సుఖప్రదః |
కటిం పాతు జగద్వంద్యః ఊరూ మే పాతు వాక్పతిః || 4 ||

జానుజంఘే సురాచార్యః పాదౌ విశ్వాత్మకః సదా |
అన్యాని యాని చాంగాని రక్షేన్మే సర్వతో గురుః || 5 ||


ఫలశృతిః
ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥


పైన పేర్కొనబడిన ధ్యానమును మరియు కవచాన్ని పఠించలేనివారు ... దిగులు చెందవలసిన అవసరం లేదు. శరీర శుద్ధితో శుభ గ్రహాలను వీక్షిస్తూ, భక్తి, విశ్వాసాలతో.. తమపై చక్కని అనుగ్రహం చూపమని హృదయ పూర్వకంగా ప్రార్ధించండి. కవచ స్తోత్రాలను పఠిస్తు ప్రార్ధించిననూ లేక మీకు ఇష్టమైన రీతిలో ప్రార్ధించిననూ ఎటువంటి నివేదనలు అవసరం లేదు. మనఃశుద్ధితో చేసే ప్రార్దనే అన్నింటికంటే ముఖ్యమని భావించాలి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.