శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Saturday, April 4, 2015

సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం -వృశ్చికరాశి జాతకులకు జాగ్రత్తలు, ముఖ్య సమయాలు

శ్రీ మన్మధ నామ సంవత్సర చైత్ర పూర్ణిమ రోజున ఏర్పడే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణ ప్రభావంచే ఈ రాశివారలు జూలై 31 వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, క్రింది తెలియచేసిన తేదీలలో మాత్రం మరికొంత అధికంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొంటే ఉత్తమము. ముఖ్యంగా ఈ రాశి జాతకులు ఆలోచించే విధి విధానాలలో కానీ, లేదా ఆచరించే కార్యాలలో కానీ లేదా తాము ఆశించే ఆదాయ విషయాలలో కానీ..... అంచనాలకు తగినట్లుగా లబ్ధి ఉండదని గమనించాలి. ఉదాహరణకు ఓ కార్యక్రమం ద్వారా, తమకు 10,000 రూపాయలు సొమ్ము ఆదాయం ఉంటుందని అంచనా వేసి, శ్రద్ధతో విశేష పరిశీలనతో కార్యాన్ని సాగించినప్పటికీ చిట్ట చివరలో వచ్చిన లబ్ధిని గమనిస్తే, తమ అంచనాలు పూర్తిగా తారుమారై 10,000 రూపాయలు ఆదాయం రావలసి ఉంటే, అది రాకపోగా మరొకొన్ని వేల రూపాయలు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం అధికంగా ఉంది.

కనుక లాభార్జన విషయంలో స్పష్టత అనేది ఉండనే ఉండదు. అలాగే ఆచరించే కార్యములు గానీ, ఆలోచించే ప్రణాళికలు గానీ, పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టతను ఇవ్వవు. తమకు తామే, ఏదో ఒక సమయంలో... ఇలాంటి కార్యాలను లేక ఆలోచనలను చేయకుండా ఉండి ఉంటే చాలా బావుండేది అని బాధపడాల్సి వస్తుంది. చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకోవటం వలన ప్రయోజనమేమి ఉండదు. ఏమి చేసినా... చేతులుకాలక మునుపే ఆలోచించాలి, ఆచరించాలి.

కేవలం ఆదాయం వచ్చే పనులపైనా, కీర్తి ప్రతిష్టలు వచ్చే కార్యాలపైన లేదా తన స్థితిని పెంచుకొనే హద్దులపైనా అధికంగా గ్రహణ ప్రభావం ఉండునని తెలుసుకోవాలి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో అవార్డులు, రివార్డులు వస్తున్నాయని యోచించే వారు, చివరి క్షణంలో నిరాశకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఉద్యోగ, వ్యవహారాలలో కూడా ప్రమోషన్ కోసం గాని లేదా బదిలీ వ్యవహారాలలో గానీ..... తమకు ప్రతికూలం గానే స్థితిగతులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ లబ్ధి అనే మాటను నిత్య జీవితంలో ఎన్నో అంశాల పైన వర్తింపచేసుకోవచ్చు. అంటే కేవలం ధనార్జన మాత్రమే లబ్దిగా భావించకూడదు. ఆరోగ్యం కావచ్చు, కుటుంబ ప్రతిష్ట కావచ్చు, తన ప్రవర్తనా సరళి కావచ్చు, లేదా ఇతర వ్యాపార వ్యవహార సరళికి సంబంధించిన అంశాలు కావచ్చు. ఇన్ని అంశాలపైన.... జాతకునకు అనుకూల ఫలితాల లేక ప్రతికూల ఫలితాల అని తెలుసుకోవాలి. అనుకూలాన్నే లబ్ధి అంటాము.


కనుక లబ్ధి నొసంగె పరిస్థితులలో, స్థాయి తగ్గే అవకాశాలు చాలా అధికము. కనుక తమకు ఎలాంటి లబ్ధి రావటం లేదని ముందే గ్రహించి రోజులు వెల్లబుచ్చుకోవాలి. అంతేకాని అంతవస్తుంది, ఇంతవస్తుంది, ఇక్కడ అక్కడా స్థాయి పెరుగుతుంది, ఇక మనకు తిరుగులేదు అని అనుకోవద్దు. ఊహించిన దానికంటే తక్కువగానే వాస్తవం ఉండుననే నగ్న సత్యాన్ని వృశ్చికరాశి వారాలు తెలుసుకొని, ఖర్చును ఏదో ప్రకారంగా తగ్గించుకుంటూ, వచ్చిన లబ్ధిని ప్రోగు చేసుకొనే విధంగా ఉండాలే తప్ప ఎవరో వస్తారని, ఏదో చేస్తారని ఆశించి భంగపడవద్దు. తమకు మాలిన ధర్మము మొదలు చెడ్డ బేరము అనే సూక్తిని కూడా ఈ జాతకులు గుర్తుంచుకోవాలి.

వృశ్చికరాశి వారు అధికంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలసిన అతి ముఖ్య సమయాలు :
ఏప్రిల్ 22 రాత్రి 11.14 నుంచి 25 ఉదయం 7.16 వరకు
మే 20 ఉదయం 8.55 నుంచి 22 మధ్యాహ్నం 3.58 వరకు
జూన్ 16 సాయత్రం 5.46 నుంచి 18 రాత్రి 12.44 వరకు
జూలై 13 రాత్రి 12.59 నుంచి 16 ఉదయం 8.32 వరకు వ్యతిరేక సమయము.

వీటితో పాటు విశాఖ 4 వ పాద జాతకులు :

ఏప్రిల్ 13 ఉదయం 6.13 నుంచి 14 ఉదయం 4.47 వరకు,
ఏప్రిల్ 21 మధ్యాహ్నం 11.57 నుంచి 22 మధ్యాహ్నం 11.15 వరకు,
ఏప్రిల్ 30 అర్ధరాత్రి తదుపరి 3.46 నుంచి మే 2 ఉదయం 6.28 వరకు,
మే 10 మధ్యాహ్నం 11.57 నుంచి 11 ఉదయం 10.56 వరకు,
మే 18 రాత్రి 9.56 నుంచి 19 రాత్రి 9.04 వరకు,
మే 28 మధ్యాహ్నం 11.27 నుంచి 29 మధ్యాహ్నం 2.13 వరకు,
జూన్ 6 సాయంత్రం 5.32 నుంచి 7 సాయంత్రం 4.20 వరకు,
జూన్ 15 ఉదయం 6.27 నుంచి 16 ఉదయం 5.52 వరకు,
జూన్ 24 రాత్రి 7.28 నుంచి 25 రాత్రి 10.24 వరకు,
జూలై 3 రాత్రి 12.41 నుంచి 4 రాత్రి 10.56 వరకు,
జూలై 12 మధ్యాహ్నం 1.00 నుంచి 13 మధ్యాహ్నం 12.53 వరకు,
జూలై 21 అర్ధరాత్రి తదుపరి 3.11 నుంచి 23 ఉదయం 6.17 వరకు,
జూలై 31 ఉదయం 9.54 నుంచి అర్ధరాత్రి 12.00 వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి.

అనూరాధ నక్షత్ర జాతకులు :
ఏప్రిల్ 4 అర్ధరాత్రి 11.36 నుంచి 5 అర్ధరాత్రి తదుపరి 2.02 వరకు,
ఏప్రిల్ 14 ఉదయం 4.47 నుంచి అర్ధరాత్రి తదుపరి 2.55 వరకు,
ఏప్రిల్ 22 మధ్యాహ్నం 11.15 నుంచి 23 మధ్యాహ్నం 11.17 వరకు,
మే 2 ఉదయం 6.28 నుంచి 3 ఉదయం 8.44 వరకు,
మే 11 ఉదయం 10.56 నుంచి 12 ఉదయం 9.39 వరకు,
మే 19 రాత్రి 9.04 నుంచి 20 రాత్రి 8.46 వరకు,
మే  29 మధ్యాహ్నం 2.13 నుంచి 30 సాయంత్రం 4.31 వరకు,
జూన్ 7 సాయంత్రం 4.20 నుంచి 8 మధ్యాహ్నం 3.02 వరకు,
జూన్ 16 ఉదయం 5.52 నుంచి 17 ఉదయం 5.41 వరకు,
జూన్ 25 రాత్రి 10.24 నుంచి 26 రాత్రి 12.55 వరకు,
జూలై 4 రాత్రి 10.56 నుంచి 5 రాత్రి 9.07 వరకు,
జూలై 13 మధ్యాహ్నం 12.53 నుంచి 14 మధ్యాహ్నం 1.06 వరకు,
జూలై  23 ఉదయం 6.17 నుంచి 24 ఉదయం 9.06 వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి.

జ్యేష్ట నక్షత్ర జాతకులు :
ఏప్రిల్ 5 అర్ధరాత్రి తదుపరి 2.02 నుంచి 7 ఉదయం 4.05 వరకు,
ఏప్రిల్ 14 అర్ధరాత్రి తదుపరి 2.55 నుంచి 15 రాత్రి 12.44 వరకు,
ఏప్రిల్ 23 మధ్యాహ్నం 11.17 నుంచి 24 మధ్యాహ్నం 12.0 వరకు,
మే 3 ఉదయం 8.44 నుంచి 4 ఉదయం 10.32 వరకు,
మే 12 ఉదయం 9.39 నుంచి 13 ఉదయం 8.07 వరకు,
మే 20 రాత్రి 8.46 నుంచి 21 రాత్రి 9.08 వరకు,
మే 30 సాయంత్రం 4.31 నుంచి 31 సాయంత్రం 6.14 వరకు,
జూన్ 8 మధ్యాహ్నం 3.02 నుంచి 9 మధ్యాహ్నం 1.41 వరకు,
జూన్ 17 ఉదయం 5.41 నుంచి 18 ఉదయం 6.02 వరకు,
జూన్ 26 రాత్రి 12.55 నుంచి 27 అర్థరాత్రి తదుపరి 2.50 వరకు,
జూలై 5 రాత్రి 9.07 నుంచి 6 రాత్రి 7.22 వరకు,
జూలై 14 మధ్యాహ్నం 1.06 నుంచి 15 మధ్యాహ్నం 1.44 వరకు,
జూలై  24 ఉదయం 9.06 నుంచి 25 మధ్యాహ్నం 11.25 వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి.

ముఖ్య గమనిక : పైన చెప్పిన సమయాలన్నీ కూడా భారత కాలమాన ప్రకారమని గమనించాలి. ఇతర దేశాలలో ఉన్నటువంటి వృశ్చికరాశి జాతకులందరూ, వారి దేశ కాలమాన ప్రకారం, ఈ సమయాలను మార్చుకొనవలసింది.

తదుపరి పోస్టింగ్ లో ధనస్సురాశి జాతకులు తీసుకొనవలసిన జాగ్రత్తలు మరియు సమయాలు

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.