Tuesday, June 12, 2012

5 జూన్ 2012 న జరిగిన కలశపూజల ఫోటో గ్యాలరీ

గార్గేయ సిద్దాంతి గారి ఆధ్వర్యంలో 5 జూన్ 2012 న జరిగిన కలశపూజల ఫోటో గ్యాలరీ కోసం ఈ దిగువన ఇవ్వబడిన లింక్ ను క్లిక్ చేయండి.

7 గంటలపాటు జరిగిన కలశపూజ వీడియోను కూడా మరికొన్ని రోజులలో అప్లోడ్ చేయటం జరుగుతుంది.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.