శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Tuesday, June 12, 2012

5 జూన్ 2012 న జరిగిన కలశపూజల ఫోటో గ్యాలరీ

గార్గేయ సిద్దాంతి గారి ఆధ్వర్యంలో 5 జూన్ 2012 న జరిగిన కలశపూజల ఫోటో గ్యాలరీ కోసం ఈ దిగువన ఇవ్వబడిన లింక్ ను క్లిక్ చేయండి.

7 గంటలపాటు జరిగిన కలశపూజ వీడియోను కూడా మరికొన్ని రోజులలో అప్లోడ్ చేయటం జరుగుతుంది.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.