Wednesday, April 11, 2012

ఏప్రిల్ 15 న --- 5 మరియు 6, 7 కలశపూజల వివరాలు

5 వ కలశపూజను ఆచరించనివారు ఏప్రిల్ 15 ఆదివారం నాడు 5 , 6 , 7 కలశపూజలను చాలా జాగ్రత్తగా ఆచరించాలి.

 1. వరుసగా 1 నుంచి 5 వరకు క్రమం తప్పకుండా చేసుకున్నవారు ఎందరో వున్నారు.
 2. కొంతమంది అనివార్య కారణాలవలన మధ్య మధ్యలో చేస్తున్నవారు ఉన్నారు.
 3. ఈ పరంపరలో 5 వ కలశపూజ చేయనివారు ఏప్రిల్ 15 వ తేదిన 6 , 7 కలశపూజలతో ఆచరించుకోవచ్చు.
 4. కేవలం ఐదవ కలశపూజ మిగులుగా ఉన్నవారు మాత్రమే భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో ఏప్రిల్ 15 వ తేది ఉదయం 6  గంటల నుంచి 10 గంటలలోపల 6 , 7 కలశపూజలతో  ఆచరించుకోవచ్చు. 
 5. ఈ 5 , 6 , 7 కలశపూజలను ఆచరించాలనుకున్నవారు,  ఏప్రిల్ 15 వ తేదీ ఆదివారం పగటి సమయంలో సూర్యుడిని దర్శించుకొని, సంకల్పాన్ని శ్రీ సూర్య దర్శనంతో మనసులో ప్రార్దించుకోండి.
 6. ఉదయం నుంచి ఎటువంటి ఆహార నియమములు లేవు.
 7. ఇంతవరకు మీ వద్ద స్వస్తిక్ మార్క్ రుమాలు, 11 పోగుల ఎరుపు దారంతో చేసిన సూత్రము, నాణెములు, 16 బిందువులతో కూడిన త్రిభుజ చిత్ర రుమాలు ఉన్నవి.
 8. ఇప్పుడు 5 వ రక్షాకవచాన్ని, 6 వ రక్షాకవచాన్ని, 7 వ దానిని వెరసి 3 రక్షాకవచాలను సిద్దం చేసుకోవాలి. 
 9. 16 బిందువులతో కూడిన త్రిభుజ చిత్ర రుమాలు కంటే నాలుగు వైపులా స్వల్పంగా అర అంగుళం తగ్గుదలతో వుండే మరో తెలుపు వస్త్రాన్ని తీసుకొనండి.
 10. ఈ తెలుపు వస్త్రంపై ఎరుపు కుంకుమను ఆవునేతితో కలిపి మధ్య భాగంలో  'శ్రీం' అనే బీజాక్షరాన్నివేసుకోవాలి.
 11. శ్రీం బీజాక్షర రుమాలు కంటే నాలుగు వైపులా స్వల్పంగా అర అంగుళం తగ్గుదలతో వుండే మరో పసుపు రంగు వస్త్రాన్ని తీసుకొనండి. ఈ పసుపు రంగు రుమాలు కంటే నాలుగువైపులా మరో అర అంగుళం తగ్గుదలతో వుండే మరో తెలుపు రంగు వస్త్రాన్ని తీసుకొనండి.
 12. అనగా ఒక పసుపు రంగు గల చతురస్ర రుమాలు 6 వ రక్షాకవచంగా, తెలుపు రంగు గల రుమాలు 7 వ రక్షాకవచంగా ఉండునని భావము.
 13. ఎరుపు కుంకుమను ఆవునేతితో కలిపి పసుపు రంగు గల చతురస్ర రుమాలు మధ్య భాగంలో  'హ్రీం' అనే బీజాక్షరాన్నివేసుకోవాలి. ఇది 6 వ రక్షాకవచం.
 14. ఎరుపు కుంకుమను ఆవునేతితో కలిపి తెలుపు రంగు గల చతురస్ర రుమాలు మధ్య భాగంలో  'ఐం' అనే బీజాక్షరాన్నివేసుకోవాలి.ఇది 7 రక్షాకవచం.
 15. పూజకు పసుపు, తెలుపు రంగు పుష్పాలను వినియోగించండి. లేనిచో  ఏరంగు  పుష్పాలైనను వినియోగించండి. ప్రాధాన్యత పసుపు, తెలుపు రంగులు.
 16. పసుపు , నెయ్యి కలిపిన అక్షతలు సిద్దం చేసుకోండి. 
 17. దీపారాధనకు వాడే తైలము మీ నిర్ణయము.  వత్తుల సంఖ్య, ప్రమిదల సంఖ్య మీ నిర్ణయమే.
 18. కలశం మీద పీచు తీసిన కొప్పులా ఉండే కొబ్బరికాయను ఉంచాలి. కొబ్బరికాయను కుంకుమతో చక్కగా అలంకరించుకోండి.
 19. నివేదనకు బెల్లం లేక పంచదారతో చేసిన పాయసం. (బియ్యము లేక సేమ్యా లేక బియ్యపురవ్వ, పాలు) కొబ్బరికాయ ఇతర ఫలములు మొదలైనవి నివేదించటము  మీ ఇష్టానుసారం. 
 20. ఇక పూజకు ఓ పీట, పీట పైన పరిచే ఎరుపు రంగు నూతన వస్త్రము లేక అంతకు ముందు కలశపూజలకు వాడిన వస్త్రమైనను వినియోగించవచ్చు.
 21. వస్త్రం పైన మంచి బియ్యం, పూజకు అగరు బత్తీలు , కర్పూరము మొదలగునవి అవసరము.
 22. కలశంలోని కొబ్బరికాయ క్రింద ఉంచుటకు 5 మామిడాకులు లేక 5 తమలపాకులు అవసరము.
 23. సహజంగా ప్రతి ఇంటిలో పూజలకు వినియోగించుకొనే గంట మొదలగు సామగ్రిని వినియోగించుకోండి. 
  పూజా పద్ధతి
కేవలం ఐదవ కలశపూజ మిగులుగా ఉన్నవారు మాత్రమే భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో 2012 ఏప్రిల్ 15 వ తేది ఉదయం 6  గంటల నుంచి 10 గంటల లోపల 5 , 6 , 7 లను ఆచరించాలి.
పుణ్య స్త్రీలు, వైదవ్య స్త్రీలు, బాలలు, అవివాహితులు, వృద్దులు, పురుషులు (భార్యా వియోగులు కూడా) ఎవరైనను ఆచరించవచ్చును.
పురుడు లేక మరణ అసౌచము వున్నవారు ఆచరించవద్దు ఒకరి తరఫున మరొకరు కూడా ఆచరించవచ్చును. సంకల్పం ముఖ్యము.
ఆరవ మాసం ప్రారంభమైన గర్భిణులు వద్దు. విదేశాలలో వున్న వారి కొరకు ఇక్కడ వారు ఆచరించవచ్చు.

 • గృహం లోని ఈశాన్య భాగంలో కాని లేక ఈ ఇతర భాగంలో కాని మీరు తూర్పు దిశగా చూసేలా పూజను చేసుకోండి.
 • ఓ పీట వుంచి దానిపై ఎరుపు వస్త్రాన్ని పరవండి. దానిపై బియ్యాన్ని పోసి, గుండ్రంగా లేక చదరంగా లేక దీర్ఘ చతురశ్రంగా నెరపండి.
 • దీపారాధన చేసుకోండి.
 • బియ్యంపైన స్వస్తిక్ మార్క్ రుమాలును వుంచండి.
 • స్వస్తిక్ మార్క్ రుమాలుపై త్రిభుజాకారంగా ఉండే రుమాలును ఉంచండి. స్వస్తిక్ దిగువన ఉన్న వస్త్రపు కోణము మీ వైపుకు ఉండేలా పెట్టుకోండి.
 • అలాగే త్రిభుజం వేసిన వస్త్రంలోని త్రిభుజ కోణము మీ వైపుకు ఉండేలా, స్వస్తిక్ రుమాలు పై వేయండి. అనగా కలశానికి ముందు వైపు త్రిభుజం యొక్క భుజం రాకూడదు. కోణం రావాలి.
 • త్రిభుజ రుమాలుపై,  'శ్రీం' అనే బీజాక్షరం వేసిన రుమాలును ఉంచండి.

ఈ దిగువ ఇచ్చిన 11 నామాలను నిశితంగా పరిశీలించండి.
ఈ నామాలను పఠి౦చే సమయంలో ఒక తెలుపు, లేక పసుపు లేక ఏదేని రంగు కల్గిన పుష్పాన్నిచేతిలో ఉంచుకొని దిగువ తెలిపిన పద్దతిలో పై నుంచి క్రిందకు, క్రింద నుంచి పైకి నామాలను భక్తితో పఠి౦చి ఆపై పుష్పాన్ని శ్రీం రుమాలుపై మధ్యభాగంలో కాకుండా (మధ్యలో కలశం ఉంచాలి గనుక ) దిగువ భాగంలో పుష్పాన్ని ఉంచండి.
1.        ఓం శ్రీమాత్రే నమః                              ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 1 వ నామం
  
2.      ఓం శ్రీమహారాజ్ఞ్యై నమః                      ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 2 వ నామం  

3.      ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః           ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 3 వ నామం

4.      ఓం శ్రీమన్నగరనాయికాయై నమః      ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 56 వ నామం

5.      ఓం శ్రీకర్యై నమః                            ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 127 వ నామం 
  
6.      ఓం శ్రీకంఠార్ధశరీరిణ్యై నమః             ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 392 వ నామం
  
7.      ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః                     ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 585 వ నామం  

8.      ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః       ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 587 వ నామం

9       ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః       ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 996 వ నామం 

10.    ఓం శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః         ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 997 వ నామం
  
11.    ఓం శ్రీశివాయై నమః                       ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 998 వ నామం
  
 • ఈ నామాలను మొదటిసారి పై నుంచి దిగువ వరకు పఠి౦చండి. రెండవ సారి క్రింద నుంచి పైకి పఠి౦చండి. మూడవసారి పై నుంచి క్రిందకి పఠి౦చండి. ఈ విధంగా మొత్తం 9 పఠి౦చాలి.
 • అనగా పైన నుంచి క్రిందకు 5 సార్లు గాను, క్రింద నుంచి పైకి 4 సార్లు గాను అయినది.
 • 11 నామాలను 9 సార్లు ఎలా పఠి౦చాలో వివరంగా ఈ దిగువన ఇవ్వబడినది. దీనిని వెంకట్ అనువారలు చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో డిజైన్ చేసారు. వారికి మా ధన్యవాదాలు. ఆ లింక్ ను ఈ దిగువన ఇస్తున్నాము. 99 నామావళి కొరకుగా క్లిక్ చేయండి. HERE
 • అనగా 99 నామాలను పఠి౦చినట్లు అగును. పై నుంచి చదివేటప్పుడు ఓం శ్రీ మాత్రే నమః అంటూ మొదలు పెడతాం. ఒకసారి 11 నామాలను చదివితే ఒక శక్తి కోణం అగును.
 • క్రింద నుంచి పైకి చదివేటప్పుడు ఓం శ్రీ శివాయై నమః అంటూ మొదలు పెడతాం. ఒకసారి 11 నామాలను చదివితే ఒక శివకోణం అగును.
 • ఆ విధంగా పై నుంచి క్రిందకి 5 సార్లు అనగా 5 శక్తి కోణాలు..... క్రింద నుంచి పైకి 4 సార్లు అనగా 4 శివ కోణాలు అగును.
 • శ్రీ చక్రంలో మధ్యభాగం లో ఉన్నబిందువుకు దిగువన 5 ముక్కోణాలు ఉండును. వీటిని శక్తి కోణాలు అంటారు.
 • శ్రీ చక్రంలో మధ్యభాగం లో ఉన్నబిందువుకు ఎగువున 4 ముక్కోణాలు ఉండును. వీటిని శివ కోణాలు అంటారు.
 • కనుక మొత్తం 99 నామాలలో..... 9 + 9 =18 ......... 1+ 8 = 9. ఈ తొమ్మిదే శివ శక్తుల కలయిక.
 • శ్రీం బీజాక్షర రుమాలుపై "హ్రీం" బీజాక్షరం లిఖించిన పసుపు రంగు గల రుమాలును వుంచండి.
 • హ్రీం బీజాక్షర రుమాలు పైన (చిత్రంలో అంకెలు వేసిన చోట ) దిగువ 8 నామాలను చదువుతూ అక్షతలను భక్తితో విశ్వాశంతో వుంచండి. 

1.        ఓం నిరాధారాయై నమః                              ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 132 వ నామం
  
2.      ఓం నిర్లేపాయై నమః                      ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 134 వ నామం  

3.      ఓం నిరాకులాయై నమః           ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 138 వ నామం

4.      ఓం నిర్గుణాయై నమః      ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 139 వ నామం

5.      ఓం నిష్కామాయై నమః                            ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 142 వ నామం 

6.      ఓం నిరుపప్లవాయై నమః             ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 143 వ నామం
  
7.      ఓం నిత్యముక్తాయై నమః                     ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 144 వ నామం  

8.      ఓం నిర్వికారాయై నమః       ఇది లలిత సహస్ర నామాలలో 145 వ నామం


గమనిక 1 : శివ శక్తుల సంపుటం కలిగినది శ్రీవిద్య. శ్రీవిద్యలోని పంచదశి మంత్రంలో వాగ్భావ, కామరాజ శక్తి కూటములని మూడు కూటములు కలవు. మూడు కూటములలోనూ చివరి "హ్రీం" బీజాక్షరం. అనగా పరమేశ్వరి "హ్రీం"కార రూపంగా స్తుతించబడుతున్నది. కనుక పంచదశి మత్రంలోని ఆ హ్రీంకారాన్ని గురించి శ్రీలలిత త్రిశతిలో 17,18,19,38,39,40,41,42,54,55,56,57,58,59 అను శ్లోకములలో 60 నామాలతో పరమేశ్వరిని స్తుతించటం జరిగినది. అలాగే హ్రీంకార రూపిణిగా వున్న జగదేకపావనిని గూర్చి శ్రీ లలిత సహస్ర నామావళిలో అనేక నామాలు కలవు. వాటిలో అతిముఖ్యమైనవే పైన చెప్పిన 8 నామాలు అలాగే పై 60 నామాలలో కూడా అతిముఖ్యమైన 54 నామాలను ఈ కలశపూజలో ఇవ్వటం జరిగినది.
 • 'హ్రీం' రుమాలుపై 8 చోట్ల సవ్యదిశలో ( గడియారంలో ముళ్ళు తిరిగే దిశవలె ) అక్షతలు వుంచండి.
 • తదుపరి "హ్రీం" రుమాలుపై "ఐం"  బీజాక్షరం లిఖించిన రుమాలును వుంచండి.

 • ఆపైన "ఐం" బీజాక్షర రుమాలుపై కలశాన్ని పెట్టండి. ( రాగి, వెండి, స్టీలు ఏదైనాను పరవాలేదు ) కలశాన్ని కూడా గంధ, కుంకుమలతో అలంకరించుకోండి.
 • కలశంలో సగానికంటే తక్కువగా నీటిని పోయండి. ఆ నీటిలో సుగంధమునకై రెండు యాలక్కాయలను వేయండి.
 • కలశంలో అంతకుముందు రక్షాకవచంగా వున్న నాణెము లేక నాణెములను వేయండి.
 • కలశంలో 5 మామిడాకులు లేక 5 తమలపాకులు  ఉండేలా చేసుకోండి.
 • కలశంపై కొబ్బరి కాయను వుంచండి. కలశం మీదనున్న కొబ్బరి కాయ కొప్పుపై దండవలె  11 పోగులతో చేసిన ఎరుపు రంగు సూత్రాన్ని వేయండి
 • తిథి, వార, నక్షత్రాలతో పాటుగా గోత్ర నామాలతో సంకల్పం చెప్పుకొని శ్రీ గణపతిని ప్రార్దించండి. ( పసుపుతో చేసిన గణపతిని చేయవద్దు ) 
శ్రీలలితా త్రిశతిలోని ముఖ్యమైన 54 "హ్రీం"కార రూపిణి నామాలు

1.        ఓం హ్రీకారరూపాయై నమః                       శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో  81 వ నామం

  
2.      ఓం హ్రీంకారనిలయాయై నమః                
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 82   వ నామం   

3.      ఓం హ్రీంపదప్రియాయై నమః          
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 83 వ నామం

4.      ఓం హ్రీంకారబీజాయై నమః     
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 84 వ నామం

5.      ఓం హ్రీంకారమంత్రాయై నమః                 
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 85   వ నామం

6.      ఓం హ్రీంకారలక్షణాయై నమః            
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 86 వ నామం
  
7.      ఓం హ్రీంజపసుప్రీతాయై నమః                  
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 87 వ నామం 

8.      ఓం హ్రీంమత్యై  నమః      
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 88 వ నామం

9.
        ఓం హ్రీంవిభూషణాయై నమః                శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో  89 వ నామం

  
10.      ఓం హ్రీంశీలాయై నమః                     
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 90 వ నామం   

11.      ఓం హ్రీంపదారాధ్యాయై  నమః          
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 91   వ నామం

12 .      ఓం హ్రీంగర్భాయై నమః      
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో  92 వ నామం

13 .      ఓం హ్రీంపదాభిదాయై నమః                 
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 93 వ నామం

14 .      ఓం హ్రీంకారవాచ్యాయై నమః             
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 94 వ నామం
  
15 .      ఓం హ్రీంకారపూజ్యాయై  నమః              
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 95 వ నామం 

16 .      ఓం హ్రీంకారపీఠికాయై నమః       
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 96 వ నామం
17 .        ఓం హ్రీంకారవేద్యాయై నమః                   శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో  97 వ నామం

  
18 .      ఓం హ్రీంశిఖామణయే నమః                      
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 204   వ నామం   

19 .      ఓం హ్రీంకారకుండాగ్నిశిఖాయై నమః           
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 205 వ నామం

20 .      ఓం హ్రీంకారశశిచంద్రికాయై నమః     
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 206 వ నామం

21 .      ఓం హ్రీంకారభాస్కరరుచ్యై నమః                   
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 207 వ నామం

22 .      ఓం హ్రీంకారాంభోదచంచలాయై నమః             
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 208 వ నామం
  
23 .      ఓం హ్రీంకారకందాంకురికాయై నమః              
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 209 వ నామం 

24 .      ఓం హ్రీంకారైకపరాయణాయై నమః      
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో  210   వ నామం

25 .      ఓం హ్రీంకారదీర్ఘికాహంస్త్యె నమః                 శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 211 వ నామం   

26 .      ఓం హ్రీంకారోద్యానకేకిన్యై  నమః          
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 212 వ నామం

27 .      ఓం హ్రీంకారారణ్యహరిణ్యై నమః    
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 213 వ నామం

28 .      ఓం హ్రీంకారావాలవల్లర్యై  నమః              
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 214 వ నామం

29 .      ఓం హ్రీంకారపంజరశుక్త్యై  నమః             
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 215 వ నామం
  
30 .      ఓం హ్రీంకారాఙ్గణదీపికాయై నమః              
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 216 వ నామం 

31 .      ఓం హ్రీంకారకందరాసింహ్యై నమః       
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 217 వ నామం

32 . 
     ఓం హ్రీంకారాంబుజభృంగికాయై  నమః           
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 218 వ నామం   

33 .      ఓం హ్రీంకారసుమనోమాధ్వ్యై   నమః           
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 219 వ నామం

34 .      ఓం హ్రీంకారతరుమంజర్యై  నమః     
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 220 వ నామం

35 .      ఓం హ్రీంకారమూర్తయే నమః               
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 281 వ నామం

36 .      ఓం హ్రీంకారశౌధశృంగకపోతికాయై నమః         
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 282 వ నామం
  
37 .      ఓం హ్రీంకారదుగ్ధాభ్ధిసుధాయై నమః            
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 283 వ నామం 

38 .      ఓం హ్రీంకారకమలేన్దిరాయై నమః       
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 284 వ నామం

39 .      ఓం హ్రీంకారమణిదీపార్చిషే నమః             
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 285 వ నామం

40 .      ఓం హ్రీంకారతరుశారికాయై నమః            
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 286 వ నామం
  
41 .      ఓం హ్రీంకారపేటకమణయే నమః                     
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 287 వ నామం 

42 .      ఓం హ్రీంకారాదర్శబింబికాయై నమః      
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 288 వ నామం

43 .      ఓం హ్రీంకారకోశాసిలతాయై  నమః              
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 289 వ నామం

44 .      ఓం హ్రీంకారాస్థాననర్తక్త్యె నమః             
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 290 వ నామం
  
45 .      ఓం హ్రీంకారశుక్తికాముక్తామణయే నమః          
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 291 వ నామం 

46 .      ఓం హ్రీంకారబోధితాయై నమః      
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 292 వ నామం

47 .      ఓం హ్రీంకార మయసౌవర్ణస్తంభ విద్రుమ పుత్రికాయై  నమః                           
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 293 వ నామం

48 .      ఓం హ్రీంకారవేదోపనిషదే నమః             
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 294 వ నామం
  
49 .      ఓం హ్రీంకారాధ్వరదక్షిణాయై నమః           
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 295 వ నామం 

50 .      ఓం హ్రీంకారనందనారామనవ కల్పకవల్లర్యై  నమః    
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 296

51 .      ఓం హ్రీంకార హిమవద్గంగాయై  నమః           
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 297 వ నామం

52 .      ఓం హ్రీంకారార్ణవకౌస్తుభాయై  నమః             
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 298 వ నామం
  
53 .      ఓం హ్రీంకారమంత్రసర్వస్వాయై  నమః           
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 299 వ నామం 

54 .      ఓం హ్రీంకారపరసౌఖ్యదాయై నమః       
శ్రీలలిత త్రిశతి నామాలలో 300 వ నామం

శ్రీలలితా
సహస్ర నామాలలోని ముఖ్యమైన 54 "సరస్వతీ దేవి" నామాలు

55 .        ఓం కుండలిన్యై నమః                        శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో  110 వ నామం

  
56 .        ఓం శారదారాధ్యాయై నమః                 
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 123  వ నామం   

57 .       ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణ్యై నమః         
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 204 వ నామం

58 .      ఓం మహామంత్రాయై నమః     
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 227 వ నామం

59 .      ఓం మనువిద్యాయై నమః               
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 238   వ నామం

60 .     ఓం చంద్రవిద్యాయై నమః            
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 239 వ నామం
  
61 .    ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః                     
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 265 వ నామం 

62 .      ఓం నాదరూపాయై నమః       
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 299 వ నామం

63 .
      ఓం కళావత్యై నమః                      శ్రీలలిత
సహస్ర నామాలలో  327 వ నామం
  
64 .      ఓం కలాలాపాయై నమః              
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 328 వ నామం   

65 .      ఓం వేదవేద్యాయై  నమః          
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 335 వ నామం

66 .     ఓం వేదజనన్యై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో  338 వ నామం

67 .     ఓం తమోపహాయై నమః                    
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 361 వ నామం

68 .     ఓం పశ్యంత్యై నమః             
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 368 వ నామం
  
69 .      ఓం మధ్యమాయై నమః                 
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 370 వ నామం 

70 .      ఓం వైఖరీరూపాయై నమః       
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 371 వ నామం


71 .       ఓం విద్యా విద్యాస్వరూపిణ్యై నమః            శ్రీలలిత
సహస్ర నామాలలో  402 వ నామం
  
72 .      ఓం గాయత్ర్యై నమః                     
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 420 వ నామం   

73 .      ఓం హంసిన్యై నమః           
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 456 వ నామం

74 .     ఓం సిద్ధవిద్యాయై నమః     
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 472 వ నామం

75 .     ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయై నమః             
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 529 వ నామం

76 .     ఓం విద్యాయై నమః             
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 549 వ నామం
  
77.      ఓం మాతృకావర్ణరూపిణ్యై నమః            
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 577 వ నామం 

78.      ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో  585   వ నామం

79 .      ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః        శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో  587 వ నామం

80.      ఓం కళాత్మికాయై నమః                     
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 611 వ నామం   

81 .      ఓం కళానాథాయై నమః          
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 612 వ నామం

82 .      ఓం కావ్యాలాపవినోదిన్యై నమః     
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 613 వ నామం

83 .      ఓం వాగధీశ్వర్యై  నమః               
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 640 వ నామం

84 .      ఓం జ్ఞానదాయై నమః            
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 643 వ నామం
  
85 .      ఓం జ్ఞానవిగ్రహాయై నమః             
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 644 వ నామం 

86 .     ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 674 వ నామం

87 .
     ఓం భాషారూపాయై నమః                     
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 678  వ నామం   

88 .      ఓం సావిత్ర్యై నమః          
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 699 వ నామం

89 .      ఓం సరస్వత్యై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 704 వ నామం

90 .      ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః                       
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 705 వ నామం

91 .     ఓం గురుమండల
రూపిణ్యై  నమః           శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 713 వ నామం
  
92 .      ఓం గురుప్రియాయై నమః                 
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 722 వ నామం 

93 .      ఓం ప్రాణదాయై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 783 వ నామం

94 .      ఓం
ప్రాణరూపిణ్యై నమః                        శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 784 వ నామం

95 .      ఓం కళామాలాయై నమః            
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 794 వ నామం
  
96 .      ఓం కళానిధయే నమః                    
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 797 వ నామం 

97 .      ఓం కావ్యకళాయై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 798 వ నామం

98 .     ఓం ప్రాణేశ్వర్యై నమః                        
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 831 వ నామం

99 .     ఓం ప్రాణదాత్ర్యై  నమః            
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 832 వ నామం
  
100 .      ఓం ఛందస్సారాయై నమః                 
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 844 వ నామం 

101 .      ఓం మంత్రసారాయై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 846 వ నామం

102 .     ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః                      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 850 వ నామం

103 .     ఓం గానలోలుపాయై నమః            
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 857 వ నామం
  
104 .      ఓం సామగానప్రియాయై నమః              
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 909 వ నామం 

105 .      ఓం స్తుతిమత్యై నమః      
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 928 వ నామం

106 .     ఓం శ్రుతిసంస్తుతవైభవాయై నమః           
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 929 వ నామం

107 .     ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః            
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 979 వ నామం
  
108      ఓం జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణ్యై నమః             
శ్రీలలిత సహస్ర నామాలలో 981 వ నామం
  • అనగా 54 హ్రీం కారంతో ప్రారంభమయ్యే లలితా త్రిశతి నామాలను మరియు 54 లలితా సహస్రానామంలో ఇచ్చిన ముఖ్య సరస్వతి దేవికి సంబంధించిన నామాలను పఠి౦చినట్లు అగును. 
  • తదుపరి ధూప, దీప, నైవేద్య, కర్పూర, తాంబూలాదులను సమర్పించండి.
  • నైవేద్యమనగా పాయసాన్ని లేక పొంగలిని జగన్మాతకు నివేదించండి. మీకిష్టమైన ఫలాలను, కొబ్బరికాయను కూడా సమర్పించుకోవచ్చును.
  • చివరగా సకల సమస్యల నుంచి గట్టేక్కుతూ ఈ జీవన గమనం సాఫీగా సాగిపోవాలని మనసార భక్తితో, విశ్వాస, నిర్మల, నిశ్చలత్వంతో పూజ చేసుకొనండి.
  • చిన్నపాటి తప్పులేమైన వుంటే క్షమించమని తల్లిని వేడుకోండి. పూజా కార్యక్రమం పూర్తైన తదుపరి తీర్థ, ప్రసాదాలు స్వీకరించండి.
  • పూజ పూర్తి అయిన తర్వాత కలశాన్ని ఉద్వాసన చెప్పే విధంగా కుడి చేతితో స్వల్పంగా కదపండి.
  • ఈ పూజా కార్యక్రమంలో కుంకుమార్చన చేయవద్దు.
  • 9 కలశపూజలు పూర్తైన తదుపరే ప్రత్యేక పద్దతిలో కుంకుమార్చన చేయాలి.
  • ఈ పూజ చేసే సమయంలో మీ బంధు, మిత్రాదులను పిలుచుకొనవచ్చు.
  ఇంతటితో స్వస్తిక్ మార్క్ రుమాలు, ఎరుపు రంగు సూత్రము, నాణెములు, షోడశ బిందు సహిత త్రిభుజంతో ఉన్నరుమాలు, శ్రీం, హ్రీం, ఐం అనబడే ఏడు కలశపూజలు  పూర్తి చేసిన వారగుదురు.


  ఏప్రిల్ 15  నాటి రక్షాకవచాన్ని క్రియాత్మకంగా ఉత్తేజపరచుటకు (activation ) సమయము


  • భారత దేశంలో మరియు విదేశాలలో ఏప్రిల్ 16 వ తేది ఉదయం 6 గంటల నుంచి 10 గంటల లోపల శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామికి ఐదు, ఆరు మరియు ఏడు రక్షాకవచాలను దర్శింపచేయండి. దీనితో పాటు మిగిలిన రక్షాకవచాలను కూడా దర్శింపచేయవచ్చు. 
  • ఒకసారి ఉత్తేజపరిచిన రక్షాకవచాలను ఎన్నిపర్యాములైననూ ఉత్తేజపరచుకోవచ్చు, లేదా నూతన కవచాన్ని మాత్రమే ఆక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.
  తొమ్మిది రక్షాకవచాలను ఒకేసారి పొందుటకు అతిత్వరలోనే ఒక శుభకరమైన రోజు సిద్ధంగా వుంది. 
   
  అలాగే 8, 9 రక్షాకవచాలను కూడా 2012 మే 5 న భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో మే 5 సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల  లోపల ఆచరించి, పొందబోతున్నాము.  
 • 9 రక్షాకవచాలను కూడా పొందుటకు 2012 జూన్ 5 భారతదేశంలో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఆచరించుకోవాలి. విదేశాలలో జూన్ 5 ఉదయం 10 గంటల లోపల ఆచరించుకోవాలి.
  గమనిక 1 : కలశంలోని నాణెము లేక నాణెములను తీసిన తదుపరి కలశంలోని నీటిని కుటుంభ సభ్యుల శిరస్సుపై చల్లుకొని మిగిలిన నీటిని తులసి చెట్టు, లేక ఇతర మొక్కల మొదళ్ళలో పోయాలి. రెండు యాలక్కయలను ప్రసాదంగా స్వీకరించవచ్చును. కలశం పై కొబ్బరి కాయను కొట్టుకొని వృధా కానివ్వకుండా తీపి వంటకాలలో ఉపయోగించుకోవాలి. కలశం క్రింద ఉంచిన బియ్యాన్ని తర్వాత రోజులలో భోజన పదార్ధంగా వినియోగించుకోనేది. వృధాగా పోనివ్వవద్దు. బియ్యం క్రింద వ్రుంచిన వస్త్రమును తదుపరి కలశ పూజలలో ఉపయోగించుకోవచ్చు.
  గమనిక 2 : గతంలో పొట్టు ఉన్న గోధుమపిండి అవసరము అని చెప్పి ఉన్నాను. ఈ గోధుమపిండి ఒకే సారి తొమ్మిది కలశపూజలు చేసుకొనే సమయములో మాత్రమే అవసరము. ప్రస్తుతము అవసరము లేదు.
  గమనిక 3 :తొమ్మిది కలశపూజలు పూర్తి అయ్యే వరకు, పాఠకులకు కొంత అయోమయంగా ఉంటున్నట్లు గా వుంటుంది. అందుచేత అయోమయంతో చేసుకోలేనటువంటి వారు ప్రస్తుతం ఆగి ... 2012 జూన్ 5 న ఒకేసారి నా ఆధ్వర్యంలో, నా పర్యవేక్షణలో,  ఆంద్రప్రదేశ్ లో ఓ ప్రత్యేక ప్రాంతంలో ఓంకార మహాశక్తి పీఠం నిర్వహించబోయే కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆచరించుకోండి.
 • గమనిక 4 : కలశపూజలు ఆచరించే వారికి ఓ అనుమానం వస్తుండవచ్చు. గణపతిని స్వస్తిక్ మార్క్ రుమాలుకు ముందుగా ధ్యానించకుండా కలశస్థాపనకు తదుపరి గణపతిని ధ్యానిస్తున్నాం. ఇది ఏమైనా పొరపాటేమో అనుకోవచ్చు. కానే కాదు. ఐతే 8 , 9 కలశపూజలు ఆచరించేటప్పుడు మాత్రం పీట పైన వస్త్రం పరిచి దాని పైన బియ్యం ఉంచి, అక్కడ గణపతి ని ప్రార్దించే ప్రక్రియ ఉంటుంది. అలాగే ఒకేసారి తొమ్మిది కలశపూజలను ఆచరించే సమయంలో కూడా మొట్టమొదటనే గణపతిని ప్రార్ధించటం ఉంటుంది. పాఠకులు గమనించగలరు.
   గమనిక 5 : ఇంతవరకు లౌకిక, ఆధునిక విధానంలో చేసుకోనటం జరిగింది. కాని చివరన చేయబోయే 8 , 9 కలశపూజలు కాని లేక ఒకేసారి ఆచరించే 9 కలశపూజలకు సనాతన పద్దతులను తప్పకుండా ఆచరించాలి. వివరాలు త్వరలో. 
గమనిక 6 : ఈ 9 కలశపూజలలో చోటుచేసుకున్న శ్రీలలితా సహస్ర నామావళిలోని నామాలు, శ్రీ లలితా త్రిశతిలోని నామాలు, ముఖ్య భాష్యాలు, ఈ నవ రక్షాకవచాలుగా చేస్తున్న ఈ కలశపూజ పూర్తి ప్రాముఖ్యత, సనాతన సంస్కృతి, నేటి ఆధునిక సామాజిక స్థితిగతుల వివరాలు, రాబోయే 15 సంవత్సరాల వరకు, భారత దేశంలో విదేశాలలో ఈ 9 కలశపూజలను ఏయే తిధి వార నక్షత్ర రోజులలో సమయాలలో, ఆచరించుకోవాలో అనే అంశాలు, ఇంకా టీవీలలో ఈ కలశపూజలకు సంబంధించి, ప్రసారం కానటువంటి అనేక విషయాలన్నీ ఓ గ్రంధ రూపంలో 2012 మే నెలలో ప్రేక్షకుల కోరిక మేరకు విడుదల చేయాలనే సంకల్పం.
ఒకరి తరఫున మరొకరు కూడా చక్కగా సంకల్ప సహితంగా భక్తి ప్రపత్తులతో విశ్వాసంతో ఆచరించుకోవచ్చు.  దయచేసి ఈ పై తేదీలను తెలియనివారందరికీ తెలియచేయగలరని మనవి.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.